اطلاعیه

با عنایت به استقبال اساتید و دانشجویان و درخواست های مکرر آنها مبنی بر تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات فرصت ارسال آنها تا 20ام بهمن ماه تمدید شد.